Lesvoorwaarden Muziekles Groningen.

 

Algemene voorwaarden die gelden voor de muzieklessen die worden gegeven door de docenten van Muziekles Groningen.

De lesvoorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen degene die daar les komt nemen (hierna te noemen “leerling”) en de muziekleraar van wie de leerling les krijgt (hierna te noemen “leraar”).

  1. De proefles is gratis en vrijblijvend, zowel voor leraar als voor leerling. Na de eerste proefles besluiten beiden al dan niet verder te gaan. Zo ja, dan zijn de overige lesvoorwaarden van kracht (hieronder opgesomd).
  2. Leraar heeft één of meer vaste lesdagen in MON. De leerling committeert zich aan die lesdag(en).
  3. Leraar en leerling gaan een lesovereenkomst aan van tenminste een maand. De opzegtermijn is 1 maand.
  4. Geeft de leerling halverwege een maand aan dat deze wil of moet stoppen, dan gaat de opzegtermijn aan het begin van de volgende maand in.
  5. Afzeggen van een les door leerling om welke reden dan ook moet ten minste 24 uur van tevoren worden gemeld. Het lesgeld blijft verschuldigd.
  6. Het staat beide partijen vrij om, indien er sprake is van regelmatige uitval van lessen, de resterende lessen op te zeggen. Hiervoor gelden dan de regels voor de opzegtermijn (punten 3 en 4).
  7. Bij afwezigheid of ziekte van de leraar wordt de les niet gefactureerd.
  8. In geval van overmacht (bijvoorbeeld langdurige ziekte) waardoor meer dan één les moet worden gemist wordt in goed onderling overleg naar een oplossing gezocht.
  9. De leraar brengt het verschuldigde lesgeld maandelijks in rekening. Reguliere lessen worden achteraf gefactureerd, Strippenkaarten worden voorafgaand aan de lessen in rekening gebracht. Facturen moeten binnen 14 dagen na facturatie worden voldaan.
  10. Van tevoren geplande langere vakanties/afwezigheid van zowel leraar als leerling worden ten minste 1 week voorafgaand aan deze vakantie /afwezigheid aan elkaar gemeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de leraar afwijken van deze lesvoorwaarden. Voor de Strippenkaart gelden iets andere voorwaarden. Vraag er naar bij de leraar.